מי מנוחות – סוכה

Rabbi Nachman Kahana

מי מנוחות

ביאורים לתוספות

 

מסכת סוכה

 

 

מאת

הרב נחמן בן מוהר”ר יחזקאל שרגא זצ”ל כהנא