ספרים של רבי נחמן כהנא

Rabbi Nachman Kahana

Books in Hebrew:

The Mei Menuchot Series

 • Volume 1: Brachot, Baytza, Megila and Chagiga
 • Volume 2: Pessachim
 • Volume 3: Rosh HaShanah and Suka
 • Volume 4: Yuma
 • Volume 5: Yevamot, Part 2
 • Volume 6: Ketuvot, Part 1
 • Volume 7: Gitin
 • Volume 8: Kedushin and Makot
 • Volume 9: Bava Kama, Part 1
 • Volume 10: Bava Metzia, Part 1
 • Volume 11: Bava Metzia, Part 2
 • Volume 12: Shevuot
 • Volume 13: Shabbat Chapter 1, Sanhedrin Chapter 1, Zevachim Chapter 5, and Chulin Chapter 7
 • Volume 14: Bava Batra, Part 1
 • Volume 15: Taanit, Sota, Nida Part 1

Books in English:

Mei Menuchot Volume 1: Tractate Brachot

With All Your Might, The Torah of Eretz Yisrael, Volumes 1 A & 1 B
(2009, Talmudic Commentaries Foundation)

With All Your Might, On The Torah, Volume 2
(2011, Talmudic Commentaries Foundation)